Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

धुलिखेल

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

धुलिखेल

images
सन्तोष कुमार निरौला
सन्तोष कुमार निरौला

कार्यालय प्रमुख

राजेन्द्र थापा
राजेन्द्र थापा

अधिकृतस्तर छैठौं

(सूचना अधिकारी)

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
०११-४१५१४२, 9851136372

सम्पर्क
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-12 07:58:33

© सर्वाधिकार सुरक्षित शहरी विकास तथा भवन कार्यालय